rozwój Krakowa Archive

ostatnie lata w Krakowie nastawione na modernizacje i rozwój

Wśród wielu województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które stały się udziałem miasta w niedawnych okresach dają

Pozytywne nowości w Grodzie Kraka

Wśród wielu miejscowości w kraju, miasto Kraków wybija się nie jedynie w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych innych polach. Staje się regionem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach