Współcześnie zarządzanie przedsiębiorstwem znacznie częściej jest związane z koniecznością zlecenia niektórych zadań innym wykonawcom projektu. Dotyczy to zarówno z kwestiami bieżącymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne budzą strach dla licznych firm. Ponad to