Wśród wielu miejscowości w kraju, miasto Kraków wybija się nie jedynie w obszarze kultury i rozrywki, ale też na licznych innych polach. Staje się regionem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach