Wśród wielu województw w kraju, miasto Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze sztuki i akademickim, ale też na wielu odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do mieszkania. Zmiany, które stały się udziałem miasta w niedawnych okresach dają