Oferta agencji to między innymi Projekt graficzny znaku

Współcześnie zarządzanie przedsiębiorstwem znacznie częściej jest związane z koniecznością zlecenia niektórych zadań innym wykonawcom projektu. Dotyczy to zarówno z kwestiami bieżącymi, jak i z zadaniami oddalonymi w czasie. Sprawozdania roczne budzą strach dla licznych firm. Ponad to nie każda placówka ma na tyle wykwalifikowanych członków zespołu doradczego, by profesjonalnie takie zestawienie poddać analizie. Z tego powodu znacznie częściej firmy polegają na usługach agencji reklamowych w tej kwestii. Cieszące się renomą agencje reklamowe nie tylko podchodzą do każdego zleceniodawcę w sposób indywidualny, ale także każdy strategiczny szkic tworzą od zera. Nie inaczej dzieje się w przypadku sprawozdań rocznych z działalności danej firmy – zleceniodawcy. Raporty są z reguły konstruowane od podstaw, bez uniwersalnych szablonów, z uwzględnieniem wyjątkowych cech danego przedsiębiorstwa. Zatrudniająca fachowców agencja reklamowa ma na względzie także cel prokurowania takiego raportu, jego zastosowanie praktyczne. W procesie tworzenia raportu rocznego bardzo ważne są również powtarzające się spotkania konsultacyjne z reprezentantami danej firmy. Indywidualnie wykreowany raport prezentuje treści zarówno statystyczne jak i innego rodzaju w profesjonalny, a równocześnie przejrzysty graficznie sposób. Różnego rodzaju badania rynku są przy tym wykonywane przez fachowców z branży marketingu.